TopWinPro เป็นโปรแกรมสำหรับที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ application ที่กำลังทำงานอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความสามารถของโปรแกรมตัวนี้คือ จะทำให้คุณปรับเปลี่ยน priority หรือความสำคัญของ application ที่กำลัง run อยู่ได้นั่นเอง ทำให้ CPU มีการใช้ทรัพยาการไปกับ application ที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนที่จะไปทำตัวที่มีความสำคัญรอง ๆ ลงไป ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานที่ใช้ Adobe Photoshop คุณอาจเลือก priority ของมันให้มาอยู่สูงสุด สำคัญที่สุด เพื่อให้ CPU ของคุณมาทำงานกับเจ้าตัวนี้เป็นหลัก ผลก็คือคุณจะสัมผัสได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานไวขึ้ันนั่นเอง

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด TopWinPro<<

หลักการทำงานของโปรแกรมตัวนี้ค่อนข้างเรียบง่าย และไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นคือ มันจะคอยตรวจจับการทำงานของ application ต่าง ๆ หากคุณ minimize หน้า application บนหน้าจอไป โดยเปิดหน้าอื่นขึ้นมาแทน โปรแกรมจะเปลี่ยน priority ของ application นั้นให้เป็น low ทันที เพราะการที่คุณ minimize หน้านั้นไปแสดงว่าคุณไม่ได้ทำงานกับ application นั่นเอง เป็นต้น

เมื่อดาวน์โหลดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ zip file มาให้เราทำการแตก zip จากนั้นจะมีไฟล์สำหรับ install โปรแกรมอยู่

(คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

setup

ให้คลิ๊กที่ icon ชื่อ setup เพื่อลง .NET Framework 3.5 ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงมาก่อน

netframe

downloadnetframe

เมื่อลง .NET Framework 3.5 เสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ icon ชื่อ SetupTopWinPrio เพื่อลงโปรแกรม TopWinPro

install-topwin

ดังนั้น application ที่ถูกใช้งานอยู่บนหน้าจอ โปรแกรม TopWinPro ก็จะมองว่ามี priority สูง และสามารถเรียกใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบได้เต็มที่ ทันทีที่โปรแกรม TopWinPro ถูก install ก็จะไปหลบอยู่ที่ system tray เพื่อคอยตรวจจัุบการทำงานของระบบ

systemtray

เปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาจะเห็น application ต่าง ๆ ที่กำลังทำงานอยู่

luna

โปรแกรมจะคอยจัด priority ของ application ให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งดูจาก window ที่เปิดอยู่ว่าเรียก application ตัวไหนขึ้นมาทำงานในปัจจุบัน และตัวไหนที่ minimize window ไว้ซึ่งก็จะถูกจัด priority ให้อยู่ต่ำกว่าลงไปนั่นเอง นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะใ้ห้โปรแกรมนี้ทำการ boost หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ application ต่าง ๆ อย่างไร โดยไปที่หน้า Boost settings

boostsetting

ลิขสิทธิบทความของ 7boot.com

ผู้แทนจำหน่าย ServerHP ServerLenovo Server

NO COMMENTS