วันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมในการแชร์ไฟล์บน Clipboard ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่บน Network เดียวกัน ปกติแล้วเราอาจใช้วิธีส่งไฟล์บน Clipboard โดยใช้โปรแกรม Instant Messenger ต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ที่ทั่ว แต่ทว่าโปรแกรม Instant Messenger พวกนี้มักจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ในการส่งไฟล์ ซึ่งโปรแกรมที่จะมาแนะนำกันในวันนี้สามารถใช้งานในการโอนไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์บน Network เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง

ClipboardShare เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สามารถส่งข้อความ ประเภท text ไปยังช่องทางการติดต่อต่าง ๆ บน Network ซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถรับและส่งไฟล์บน Clipboard ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราระบุไว้ได้ ซึ่งเราสามารถเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องที่จะอนุญาติให้สามารถรับไฟล์ได้โดยเลือกจากการตั้งค่านั่นในโปรแกรมนั่นเอง การส่งไฟล์ Clipboard นั้นสามารถส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้ได้ทีเดียวหลาย ๆ เครื่องด้วยเช่นกัน

>>ดาวน์โหลด ClipboardShare <<

เมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วให้เราลงโปรแกรมไปตามปกติ

install1

install2

เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วให้ไปที่ icon ที่อยู่ขวาล่างสุดของจอ ไปที่ icon ClipboardShare คลิ๊กขวาแล้วเลือก setting

icontray

setting

ในหน้า setting จะปรากฏ username เป็นค่าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดย default ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดขนาดของข้อความแต่การส่งแต่ละครั้งได้ด้วย

และที่หน้า setting คุณจะสามารถเลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อเพื่อรับส่งข้อมูลได้ด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการใช้โปรแกรมนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องมี .NET Framework 3.5 และคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องตั้งPNRP(Peer Name Resolution Protocol) ให้เป็นที่เรียบร้อยซะก่อนครับ นอกจากนี้คุณอาจจะต้องตั้งค่า Firewall ใหม่ในบางกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้

ทั้ง .NET Framework 3.5 และ PNRP สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บของ Microsoft ครับ
http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx

ลิขสิทธิบทความของ 7boot.com
ผู้แทนจำหน่าย HP และ IBM

NO COMMENTS