Gmaps Pedometer เป็น tool จาก Google ใช้ interface โปรแกรมเดียวกันกับ Gmaps ซึ่ง tool ตัวนี้้มีความสามารถในการนำมาวางแผนการเดินเท้า สามารถนำไปใช้ได้กับทุก ๆ เมืองในโลกนี้ คุณสามารถสร้าง walking route หรือเส้นทางถนนสำหรับเดินเท้าได้อย่างง่ายดาย และทำได้โดยอัตโนมัติจากการใช้ Tool ตัวนี้

tool ตัวนี้ยังช่วยคุณคำนวณ calories ที่สูญเสียไปจากการเดินเท้าได้อีกด้วย หรือแม้แต่กำหนด หรือคำนวณระยะทางในการออกกำลังกาย (วิ่งจ๊ิอกกิ่ง)

คุณสามารถนำ Gmaps Pedometer มาใช้งานดังกล่าวได้โดยทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ไปยังเว็บไซด์

Gmaps Pedometer

ขั้นที่ 2 วางแผนเส้นทาง

เมื่อคุณอยู่ที่เว็บไซด์ของ tool นี้แล้วให้คุณใส่ชื่อเมืองของสถานที่ที่ต้องการวางแผนเส้นทาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าคุณไปเทียวเมืองนอก หรือไปต่างเมือง สะดวกมากสำหรับนักท่องเทียว…

เราจะลองใช้กรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างในการสาธิต tool ตัวนี้ เมื่อไปที่เว็บ Gmap Pedometer ที่ด้านบนให้ใส่คำว่า Bangkok ดังภาพ หากไม่สามารถพบ Bangkok เจอให้พิมพ์คำว่า Thailand ก่อน เมื่อเจอประเทศไทยแล้วค่อยพิมพ์หา Bangkok อีกที

bangkok-map

คุณสามารถ zoom เข้า-ออก ได้โดยเลือนที่แถบเลือนบนแผนที่

ขั้นที่ 3 วางแผนเส้นทางการเดิน

ให้คลิ๊กที่ปุ่ม “Start Recording” เพื่อเริ่มการบันทึก จากนั้นให้ double click บนสถานที่บนแผนที่ ที่ต้องการกำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นให้ double click ที่ถนนที่อยู่ในเส้นทางการเดิน (อย่าให้ห่างจากจุดเริ่มต้นจนเกินไป เราค่อย ๆ กำหนดจุดในการเดินไปเรื่อย ๆ)

recording

route

จากภาพข้างบนจะเห็นว่าโปรแกรมเริ่มทำการวาดเส้นทาง พร้อมทั้งคำนวณระยะทาง

ขั้นที่ 4 คำนวณปริมาณแคลลอรี่

ระยะทางที่ำกำหนดไว้มีประมาณ 2.4454 km (เปลี่ยนการแสดงผลจาก miles เป็น km ได้โดยติ๊กที่ช่อง metric แทนที่จะเป็น English) เนื่องจากว่านี่เป็นการกำหนดเส้นทางในการเดิน ไม่ใช่เส้นทางขับรถ ดังนั้นจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราสามารถนำน้ำหนักตัวของเรามาคำนวณ เพื่อหาปริมาณแคลลอรี่ ที่เราสามารถเผาผลาญได้จากการเดินบนเส้นทางนี้ อย่างไรก็ตามการคำนวณแคลลอรี่ จากโปรแกรมนี้คงไม่ตรงเปะ 100% แต่ก็สามารถทำให้เรารู้ปริมาณคร่าว ๆ ได้

on-calories

เพื่อให้ field ที่ใช้กรอกน้ำหนัก ปรากฏขึ้นมา ให้คุณคลิ๊กที่คำว่า “on” ที่ตำแหน่งตามภาพด้านบน จากนั้นให้พิมพ์น้ำหนักแล้วกด enter จำนวน calories ที่ต้องใช้ในการเดินตามเส้นทางที่กำหนดก็จะปรากฏขึ้นมา

calories

ขั้นที่ 5 ทำการ save เส้นทาง

เพื่อป้องกันการลืม เส้นทางและข้อมูลต่าง ๆ ที่คำนวณจากโปรแกรมนี้ ให้คุณทำการ save หรือ print เอกสารออกมา นอกจากนี้คุณสามารถ save ข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่เครื่อง GPS ของคุณได้ การ save นั้นสามารถทำได้ง่ายมากเพียงแค่คลิ๊กที่ “Save Route”

บทความโดย 7boot.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY