วันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อ BitMeter OS ซึ่งเป็นโปรแกรม Opensource ที่คุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี โปรแกรมตัวนี้ใช้สำหรับ monitor หรือตรวจสอบการใช้ internet/network usage ซึ่งจะสามาระแสดงข้อมูลได้หลายอย่าง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ bandwidth การใช้งานของ network ได้อีกด้วย

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด BitMeter OS (Windows)<<

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด BitMeter OS (Mac)<<

เมื่อติดตั้งและเริ่มทำงาน โปรแกรมนี้จะอยู่ที่ background ของระบบบ และจดบันทึกการใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ internet connection ภายในวง LAN หรือ WLAN เดียวกัน และวัดผลต่าง ๆ ออกมาเป็นค่าการใช้งาน internet usage ภายในองค์กร

ซึ่งการใช้งานโปรแกรมนี้คุณจะต้อง run ผ่าน localhost ซึ่งถ้าหากคุณเคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น web application มาบ้างจะทราบว่าการใช้ localhost นั้นจะต้องทำงานผ่าน web browser อีกทีหนึ่ง และโปรแกรมตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะเป็นโปรแกรมที่เป็น web based application นั่นเอง

โปรแกรมนี้ทำให้คุณสามารถตรวจสอบการใช้งาน internet connection แบบ remote ได้ซึ่งก็คือการเรียกดู หรือเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศ เรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของโปรแกรมนี้ได้นั่นเอง

ตัวอย่างกราฟแสดงการใช้งาน internet usage

chart

สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตามวันที่ได้

carlendar

สามารถเรียกดูข้อมูลเป็นนาที และชั่วโมงได้

minute-chart

ลิขสิทธิบทความของ 7boot.com
ผู้แทนจำหน่าย HP ServerLenovo ServerServer

NO COMMENTS