บางครั้งเราก็จำเป็นต้องล้าง หรือทำการคืนค่าให้กับ System Memory เพื่อคง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดีที่สุด
ถ้าเราไม่ทำการคืนค่าให้กับ System Memory ให้ไวพอ คอมพิวเตอร์ของเราจะค้าง หรือแฮ้งก์ได้ง่าย ๆ

MaxMem เป็น free tool สำหรับใช้งานบน Windows ที่ช่วยให้คุณทำการ clean up ในส่วนของ system memory ได้ทั้งเร็ว และมีประสิทธิภาพ โปรแกรมตัวนี้จะทำงานเงียบ ๆ เพื่อ monitor หรือตรวจจับการใช้งาน memory โดยจะซ่อนตัวอยู่ที่ System tray

หากคุณต้องการ clean up หน่วยความจำคุณเพียงแค่คลิ๊กขวาที่ icon ของ MaxMem ที่อยู่ที่ System tray แล้วให้เลือก “Free” จากนั้นจะมีตัวเลือกให้คุณเลือกสามตัวคือ Normal, Periodic และ Aggressive

freeup

ตัวเลือกสามตัวนี้มีไว้สำหรับคืนค่าหน่วยความจำ system memory ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการคืนค่าหน่วยความจำด้วยโปรแกรมนี้จะไม่ทำการปิดโปรแกรมใด ๆ ที่กำลังใช้งานอยู่แต่จะหา process หรือกระบวนการทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน แล้วพยายามปิดมันซะ เพื่อคืนค่า system memory

freeing

คุณสามารถกำหนดขอบเขตของหน่วยความจำสำหรับแต่ละ option ได้โดยไปที่ Preferences หรือคลิ๊กขวาที่ icon บน system tray แล้วเลือก Configuration

configures

บทความโดย 7boot.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY