หลังจากที่ได้รับ Air Card 3G ของ DTAC มาสำหรับ review เราก็ได้ทำการทดสอบการใช้งาน ในพื้นที่ ๆ ครอบคลุม 3G ของ DTAC

27112009826

เมื่อต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Port ก็จะเริ่มทำการ install โปรแกรมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ internet โดยอัตโนมัติ

huawei

จากนั้นเราก็กด Next เพื่อลงโปรแกรมไปตามปกติได้เลยครับ

installing

เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้สังเกตุดูจะมีหน้าสำคัญสองหน้าคือ connect กับ statistics

dtacstart

statistics

เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมใช้งาน DTAC Air Card แล้วครับ

ลิขสิทธิบทความของ 7boot.com
ผู้แทนจำหน่าย HP และ IBM Storage

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY