ในแต่ละวัน เราได้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละวันเป็นเวลานาน นับได้ว่ายุคสมัยนี้
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลยก็ได้ และยิ่งใช้งานมากคอมพิวเตอร์
ก็ต้องรับบทในการประมวลผลหนักขึ้น เราจึงมีโปรแกรมไว้เพื่อตรวจสอบการใช้
งานของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้ทราบว่าในแต่ละวันเราใช้งานในส่วนไหนไปบ้าง
เพื่อทำให้เกิดการปรับใช้ และอาจจะตัดการใช้งานในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานน้อยลง

ดังนั้นเราจึงมีโปรแกรม ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในแบบเจาะลึก
มาให้กับผู้ใช้งาน สามารถโหลดโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการใช้งานของคุณ

>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ManicTime <<

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมแล้ว ให้เรากดที่ icon ดังภาพ

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime01.jpg

คลิกปุ่ม Run

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime2.jpg

คลิกปุ่ม Next

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime3.jpg

คลิกปุ่ม Next

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime4.jpg

คลิกปุ่ม Next

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime5.jpg

คลิกปุ่ม install รอจนการ install เสร็จสิ้น

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime6.jpg

จะปรากฎหน้าตาของโปรแกรม

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime7.jpg

ด้านบนคือแถบแสดงช่วงเวลา เพื่อบอกการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime8.jpg

แถบสีต่างๆที่ปรากฎในกรอบสีแดงด้านบน คือ จำนวนการใช้งานของโปรแกรมต่างๆในกรอบสีแดงด้านล่าง
ซึ่งจะบอกจำนวนเป็นเปอร์เซนต์ตามที่เราได้ใช้งานไป

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime9.jpg

แถบด้านขวาบนคือการแสดงเวลาตั้งแต่เริ่มการใช้งาน จนถึงเวลาปัจจุบัน ว่าเราใช้งานไปแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime010.jpg

แถบสถิติ ที่ชี้แจงการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราอย่างละเอียด

http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2011/07/manictime11.jpg

ลิขสิทธิบทความของ 7boot.com

ผู้แทนจำหน่าย Server | HP Server | Lenovo Server

NO COMMENTS