ถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณมี Bluetooth และเครื่อง PC หรือ Laptop ของคุณมี Bluetooth คุณก็สามารถทำการเชื่อมต่อมระหว่างโทรศัพท์มือถือของคุณกับ เครื่อง PC ผ่าน Bluetooth ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถรับ และส่งไฟล์ผ่าน Bluetooth ได้ด้วย

ในการเชื่อมต่อ และรับส่งไฟล์ผ่าน Bluetooth นั้นคุณไม่จำเป็นต้อง install ตัว software ของโทรศัพท์ที่มีแผ่นมาให้ตอนคุณซื้อเครื่อง

ในขั้นตอนแรกให้คุณทำการเปิด Bluetooth ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยให้คุณดูที่ system tray  แล้วมองหา icon สำหรับ Bluetooth

bluetooth_icon_system_tray

ให้แน่ใจว่า Bluetooth บนเครื่อง PC ของคุณได้เปิดอยู่

enable_bluetooth

เมื่อคุณเปิด Bluetooth เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถส่งไฟล์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดนไปที่ Bluetooth connection บนเครื่องโทรศัพท์ของคุณ  ทำการเลือกไฟล์ที่โทรศัพท์ จากนั้นเลือก “Send via Bluetooth” หรือส่งผ่าน Bluetooth นั่นเอง จากนั้นรายชื่ออุปกรณ์จะปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งไฟล์ไปให้ ในที่นี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเอง

เมื่อทำการส่งไฟล์จากเครื่องโทรศัพท์แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแจ้งว่ามีไฟล์ที่ส่งเข้ามายังเครื่อง โดย default หากคุณใช้ Windows ไฟล์ที่ถูกส่งเข้ามายังเครื่อง PC จะไปอยู่ที่ My Documents > Bluetooth > Inbox folder หรือไม่ก็อยู่ใน My Documents > My Received Files

บทความโดย 7boot.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY