หากต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณอาจต้องการที่จะตรวจสอบการทำงานของ hard disk, physical memory, virtual memory และการทำงานของ CPU ซึ่งโดยปกติจะเป็นส่ิงที่ user ทั่ว ๆ ไปอย่างเรา ๆ ไม่ค่อยมีความเข้าใจนัก วันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีความเข้าใจอะไรมากมาย ก็สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้ครับ

>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Drive GLEAM <<

DriveGLEAM เป็นโปรแกรมประเภท portable ดังนั้นไม่ต้อง install แต่สามารถใช้งานได้เลย โปรแกรมตัวนี้ทำให้คุณสามารถ monitor การทำงานของ hard disk ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นค่าการ read/write ก็ตาม รวมทั้งสามารถ monitor การทำงานของ RAM และ CPU ได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมตัวนี้สามารถรองรับ external hard disk รวมทั้งการใช้ hard disk หลาย ๆ ตัวบนระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งสามารถสั่งให้ตัวดปรแกรมตรวจสอบการทำงานของ disk แต่ละตัวได้ เมื่อเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาสิ่งที่จะแสดงให้คุณเห็นโดยอัตโนมัติก็คือรายลการ drive ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น internal หรือ external รวมทั้ง CPU core, RAM, Virtual Memory, และค่าต่าง ๆ ของระบบ ซึ่งถ้าคุณต้องการจะ monitor ตัวไหนก็จะต้องทำการ enable จากรายการเพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน เมื่อ apply การตั้งค่าต่าง ๆ แล้วโปรแกรมตัวนี้จะไปซ่อนตัวอยู่ที่ system tray ซึ่งคุณสามารถเรียกขึ้นมาดูค่าที่โปรแกรม monitor ได้ตลอดเวลา

หน้าตา user interface

gui

ลิขสิทธิบทความของ 7boot.com
ผู้แทนจำหน่าย ServerHP ServerLenovo Server

NO COMMENTS